Добре дошли

 

Далеч от шумната и опасна градска среда, в спокойната атмосфера на малкото училище

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "Васил Левски "село Петко Каравелово

 

предлага високо качество на подготовка на учениците ,използване на ефективни методи на преподаване с цел по-добра мотивация на ученика за учене. Колективът на училището работи за  формиране на личности с висока интелектуална подготовка и култура, с изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Възпитава у учениците общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.   

 

Училището разполага с 2 сгради. В по-голямата сграда се намират класните стаи, компютърния кабинет, медицинския кабинет и кабинетите на директора, заместник-директора и счетоводителя. Във втората сграда се намира залата за хранене, залата за тенис на корт и два физкултурни салона. Обучението се осъществява от 12 висококвалифицирани учители.

 

За учениците от І до VI клас е организирано целодневно обучение. Kъм училището има сформирани 4 групи за занимания по интереси:  клуб "Забавна математика", група "Климатът и аз", "Дигитален свят" и " Приятели на природата".