Профил на купувача

 

Доставка на спортни артикули и екипировка за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

Покана

Техническа спецификация

Декларация

Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

Покана

Техническа спецификация

Декларация

Доставка на настолна игра «Монопол» за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

Покана

Техническа спецификация

Декларация

 

Доставка на дрехи със специално предназначение и аксесоари за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Техническа спецификация

Декларация

Протокол

Заповед

 

Доставка на боя за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Декларация - Приложение 2

Протокол

Заповед


Доставка на дрехи за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Ценово предложение

Техническа спецификация

Декларация

Протокол

Заповед


Доставка на обувни изделия за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Декларация - Приложение 2

Ценово предложени

Протокол

Заповед 


Доставка на печатни материали за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Декларация

Заповед

Протокол


Доставка на канцеларски материали за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Декларация

Заповед

Протокол


Доставка на принадлежности за художествено творчество за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Декларация

Заповед

Протокол