Профил на купувача

Доставка на облекла за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

Покана

Техническа спецификация

Декларация

Доставка на изделия за пренасяне на багаж за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

Покана

Техническа спецификация

Декларация

Доставка на обзавеждане за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

Покана

Техническа спецификация

Декларация

 

Доставка на музикални инструменти за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

Покана

Техническа спецификация

Доставка на микрофони и високоговорители за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

Покана

Техническа спецификация

Декларация

Доставка на разклонители за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

 

Покана

Техническа спецификация

Декларация

Доставка на мебели за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

Покана

Техническа спецификация

Декларация

Доставка на спортни артикули и екипировка за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

Покана

Техническа спецификация

Декларация

Заповед

Доставка на компютърно оборудване и принадлежности за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

Покана

Техническа спецификация

Декларация

Заповед

Доставка на настолна игра «Монопол» за  нуждите на ОУ „Васил Левски" село Петко Каравелово

Покана

Техническа спецификация

Декларация

 

Доставка на дрехи със специално предназначение и аксесоари за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Техническа спецификация

Декларация

Протокол

Заповед

 

Доставка на боя за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Декларация - Приложение 2

Протокол

Заповед


Доставка на дрехи за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Ценово предложение

Техническа спецификация

Декларация

Протокол

Заповед


Доставка на обувни изделия за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Декларация - Приложение 2

Ценово предложени

Протокол

Заповед 


Доставка на печатни материали за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Декларация

Заповед

Протокол


Доставка на канцеларски материали за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Декларация

Заповед

Протокол


Доставка на принадлежности за художествено творчество за нуждите на Основно училище "Васил Левски", с. Петко Каравелово

 

Покана

Декларация

Заповед

Протокол