"Месец октомври - месец на пътната безопасност на територията на област Велико Търново."

 

Училищно състезание по майсторско управление на велосипед. 

" Движа се бързо, но безопасно".

 

 

 
Училищен конкурс за рисунка
" Знам и спазвам правилата за движение"
 
1-во място Мелек Николаева 4 клас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-ро място Гюнер Юмеров 2 клас
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-то място Севил Мустафова 3 клас