История

1894 г.- През пролеттаза пръв пътсе открива училище в село Сашево.
1911-12 г.- Учителският персонал се състои от 4 учители.
1915-16г.- Броят на учениците е 250.
1 отделение - 85 ученика
2 отделение - 87 ученика
3 отделение - 41 ученика
4 отделение - 37 ученика
1923-1924 г.- Разкрива се пълна прогимназия. През 1927 г. е назначена първата жена за директор на училището.
1928-1929 г.- Изготвя се нов план за училищната сграда със 7 класни стаи и гимнастически салон.
На 26.04.1930 г.- Започва строежа на ново училище със 7 класни стаи и театрален салон.
На 15.12.1930 г.- Училищната сграда е завършена и същия месец заниятията редовно започват.
1937-1938 г.- За пръв път училището е посетено от главен инспектор.
1939-1940 г.- За децата е открита лятна детска градина.
1942-1943 г.- Селото се преименува от Одаите на Петко Каравелово, а училището получава името "Васил Левски".
На 27.10. същата година е убит партизанинът Йордан Христов Марков възпитаник на училището.
Учебната година започва на 9 октомври.
1949-1950 г.- Открита е полудневна детска градина.
1950-1951 г.- Селото се преименува Сашево на името на местния партизанина Йордан Христов Марков /Сашо/.
1952-1953 г.- Отпусната е щатна бройка за дружен ръководител.
На 19 март 1960 г. е открита в училище паметна плоча в чест на народния партизанин Йордан Марков /Сашо/.
1960-1961 г.- Започва строежа на политехническа работилница и се завършва постройката на училището.
1961-1962 г.- Открива се осми клас.
1968 г.- Започва строителство на физкултурен комплекс и се прави тематична украса на училището.
1969-72 г.- Обзаведени са кабинети по физика, химия и биология.
1972-73 г.- Направени са кабинети по математика, български език, история и руски език.
1974-75 г.- Открити са 5 кабинета в начален курс.
1981-82 г.- Започва изграждането на ново ЕСПУ.
1984-85 г.- В 1 клас започва обучението на децата от 6 годишна възраст.
1985 г.- Прави се пета спортна база.